Header image   header image 2
 
  || HOME ||
   
 
CONTACT EN LINKS

Wilt u meer informatie? Of meedoen? We zoeken medestanders die actie willen voeren tegen de gaswinning. Inmiddels is een acticomite gestart. Schrijf naar info@stopsteenkoolgas.nl

Actie voeren kost geld. In tegenstelling tot de gasindustrie en de rijksoverheid, maken wij geen gebruik van duurbetaalde public relations- en advocatenbureaus, en hebben we geen leger ambtenaren achter ons staan.
Donaties zijn welkom op bankrek. 2465801 van de Gelderse Milieufederatie te Arnhem, onder vermelding van ‘stop steenkoolgas’.

LINKS

Gelderse Milieufederatie. De Gelderse Milieufederatie ondersteunt akties tegen de winning van steenkoolgas en heeft binnenkort een website over dit onderwerp.

Informatie van de BG Group (eigenaar van Queensland Gas Company) over de winning van onconventioneel gas.

Schaliegasvrij Haaren. In Babant speelt de winning van schaliegas, met vergelijkbare milieubezwaren als steenkoolgas.

Progressief Winterswijk met een webpagina over proefboringen in de Achterhoek

Factsheet van Milieudefensie over de winning van onconventioneel gas met informatie over de veiligheid bij Queensland Gas Company.

Steenkool in electriciteitscentrales opstoken is ook heel vervuilend - hier meer daarover.

Ook buiten Nederland groeit de weerstand tegen deze vorm van gaswinning snel:

Duitsland - Gegen Gasbohren

Ierland: ook in het mooie Ierland dreigt gaswinning - frackingfreeireland.org

Australie - de thuisbasis van Queensland

Australie - Lock the gate: organisatie die tegen gaswinning door Queensland protesteert

 

VS - Powder River Basin winningsgebied voor steenkoolgas

VS - Montana en Wyoming met veel coal bed methane

VS - Energy Justice Network met informatie over winningstechnieken

VS - De website van 'Gasland' - een schokkende Amerikaanse documentaire over schaliegaswinning. Deze documentaire laat zien, dat de Amerikaanse overheid de gaswinners vrijgesteld heeft van naleving van milieuwetten en geeft de treurige gevolgen beeldend weer.

VS - een excursie door het schaliegas gebied in Pennsylvania. Deze film is minder activistisch, maar bevestigt wel de beelden uit Gasland.

VS - Indrukwekkende reportage over de verschrikkelijke sociale gevolgen en milieuvervuiling van fracking voor schaliegas in The New York Times

VS - Discussie over een studie die aantoont dat her werkelijk gas uit de kraan kan komen door de gaswinning, zoals Gasland laat zien Studie Duke University

VS - Instructieve video over de gevolgen van fracking met veel geologische informatie. De video laat vooral ook de gevolgen op de lange duur zien, en met welke erfenis we onze kinderen opzadelen.

VS- een kaart van steenkoolgaswinning in het Black Warrior basin, Alabama.

Duitsland - Site met veel nieuws over onconventioneel gas, o.a. een Google maps kaarten van een gaswinningsgebied bij Solingen en ligging van Duitse concessies van Queensland.

Website Europese gaswinners- informatief over de plannen, en laat zien hoe er over ons gepraat wordt naturalgaseurope.com