Header image   header image 2
Waar is gaswinning het meest waarschijnlijk?
  || HOME ||
   
 
Waar kunnen we gaswinning verwachten?

Waar we gaswinning kunnen verwachten, hangt af van de geologie. Er moeten steenkoollagen aanwezig zijn, en ze moeten liefst niet te diep zitten. Bij dieptes van meer dan 1500 meter onder het oppervlak wordt de winning moeilijk.

Afzettingen uit het de tijd die bij geologen als het 'Carboon' bekend staan, bevatten veel steenkool. Die afzettingen zijn 300 tot 360 miljoen jaar geleden ontstaan in Nederland. Nederland was toen een tropisch laaglandmoeras, waarin veen werdt afgezet. Uit de veenlagen van toen is uiteindelijk steenkool ontstaan.

In de Achterhoek en Salland ligt de top van de Carboon afzettingen met steenkool tussen de 500 en 2000 meter diepte. Hieruit kan afgeleid voor welke gebieden de gaswinners de meeste belangstelling zullen hebben.

Dat zijn de gebieden waar het Carboon het dichtst bij de oppervlakte ligt: tussen de 500 en 1000 m diepte. Die gebieden liggen in de gemeenten Winterswijk, Groenlo, Lochem, Berkelland, Hof van Twente, Haaksbergen, en Hellendoorn. Zie de kaart hieronder. Verder speelt de aard van de bovenliggende lagen een rol; komen daarin zoutlagen voor, dan is boren duurder. In een studie in opdracht van de Provincie Gelderland wordt 't Joppe in het westen van de gemeente Lochem als een mogelijke lokatie voor een proef met gaswinning genoemd.

kaart top Carboon

In de Noordoostpolder en de kop van Overijssel is ook een vergunning verleend voor exploratie. Ook hier komen afzettingen uit het Carboon voor op een diepte waarop mogelijk steenkoolgas gewonnen kan worden, maar het kan ook om schaliegas gaan. De vergunning is in juni 2010 verleend aan Quadrilla, maar in juni 2011 overgedragen aan Hardenberg Resources, gevestigd in Rotterdam. In de praktijk blijkt de directie van Cuadrilla echter nog steeds woordvoerder voor deze concessie.

Het gaat overigens niet alleen om steenkoolgas. In Brabant gaat het om schaliegas, wat vergelijkbaar is. Er zijn exploratievergunnignen uitgegeven over een groot gebied in Zuid- en Oost-Nederland, een kwart van het landoppervlak van Nederland. Straks staan er boortorens van Roosendaal tot Enschede. Ook in de aangrenzende gebieden in Duitsland zijn exploratievergunningen, en worden al proefboringen gedaan, zie hiernaast

kaart top Carboon

 

steenkoollaag boring Joppe

Steenkoollagen in proefboring Joppe (1985) op 1100 m diepte. In Joppe beginnen de steenkoollagen op 920 meter diepte tot minsten 1490 meter diepte

duitse concessies

Gebieden in Duitsland met exploratievergunningen, meer weten...